Les dones són millors programant (sempre que no se sàpiga que són dones)