El risc de ciberamenaces aconsegueix el seu nivell més alt en tres anys