Un dictamen jurídic dóna validesa legal al correu electrònic