El domini .cat posa en marxa la protecció de dades personals dels titulars particulars