3 opcions per enviar emails amb arxius de varies megues